Antonín Kybal

Cena Antonín Kybal

927 Kč

Počet kusů

Dodací lhůta: Skladem
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH
První komplexní monografie Antonína Kybala (1901–1971), jedné z nejvýznamnějších osobností českého designu textilu a textilní tvorby 20. století, dokumentuje a přibližuje autorovo dílo ve velkoryse pojaté publikaci s reprezentativním obrazovým doprovodem. Hlavní text Lucie Vlčkové sleduje Kybalovo působení v kontextu dobového umění a designu i v souvislostech jeho osobního života. Ve čtrnácti tematických kapitolách představuje jednotlivé tvůrčí etapy od počátků spjatých s malbou, přes obrat k designu textilu a zřízení vlastního ateliéru a dílen, až po peripetie Kybalovy adaptace na poválečnou situaci a nové výzvy emancipovaného textilního díla. Některé z kapitol poskytují důkladnější exkurs do problematiky principů textilní tvorby a vymezení role ornamentu, i do obecnějších otázek bytové kultury. Samostatný oddíl Markéty Vinglerové je věnován pedagogickému působení Antonína Kybala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a fenoménu tzv. Kybalovy školy. Obrazový doprovod představuje z velké části dosud nepublikovaná díla ze soukromých sbírek a státních institucí (UPM v Praze, MG v Brně, MVU v Olomouci a dalších), která doplňují cenné dobové dokumentační snímky interiérů, zboží a osobní fotografie. Bohaté přílohy zahrnují biografii a chronologii tvorby, výběrový soupis Kybalovy účasti na výstavách a získaných ocenění, dobovou obrazovou dokumentaci, seznam vyobrazení, bibliografii a jmenný rejstřík.

vydavatelé: Karel Kerlický – KANT a UPM
autorka koncepce, editorka: Lucie Vlčková
texty: Lucie Vlčková, Markéta Vinglerová, Alice Hekrdlová
fotografie: Ondřej Kocourek, Jan Brodský, Gabriel Urbánek, Kamil Till, Andrea Bratrů-Velnerová ad.
vydání: české s anglickým resumé
grafický design: Vladimír Vimr
formát: 28,7 x 24,5 cm, pevná vazba
počet stran: 288
počet reprodukcí: 322