Český kubismus

Cena Český kubismus

193 Kč

Počet kusů

Dodací lhůta: Skladem
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH
Publikace věnovaná fenoménu českého kubismu čtenáře provádí všemi tematickými okruhy expozice v domě U Černé Matky Boží – první pražské kubistické stavbě. Tato klíčová témata, mezi něž patří například „Skupina výtvarných umělců“, „Kubistický interiér a nábytková tvorba“ či „Šikmá plocha a krystal“, sledují vztahy mezi volným uměním, architekturou a interiérovou tvorbou. Text doprovázejí reprodukce nábytku, předmětů z keramiky, skla a kovů, ornamentálních tapetových vzorů, plakátů a užité grafiky ze sbírky UPM, Moravské galerie v Brně a Národního muzea. Ideové propojení volného a užitého umění v období kubismu dokumentují obrazy a plastiky z fondů Národní galerie v Praze, Západočeské galerie v Plzni a ze soukromé sbírky. Hlavní tvůrce, jako je Josef Gočár, Vlastislav Hofman, Pavel Janák, Otto Gutfreund, Emila Filla, Josef Čapek, Bohumil Kubišta, Václav Špála a další, přibližují medailony. Události druhé dekády 20. století, které utvářely prostředí umělecké scény kubistů, jejich příznivců i kritiků, sleduje časová osa.

Průvodce byl vydán k zahájení stejnojmenné expozice v domě U Černé Matky Boží v Praze 2. prosince 2015.

autor: Lucie Vlčková
odborná spolupráce: Daniela Karasová
vydání: české a anglické
grafický design: Štěpán Malovec
foto: Ondřeji Kocourek, Gabriel Urbánek
formát: 21 x 16,5 cm, měkká vazba
počet stran: 88
počet reprodukcí: 65
ISBN 978—80-7101—149-1