Galerijní a muzejní edukace 2

Cena Galerijní a muzejní edukace 2

275 Kč

Počet kusů

Dodací lhůta: Skladem
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH
Publikace přináší souhrn edukačních programů realizovaných v UPM a v Galerii Rudolfinum během roku 2012 a 2013. Sleduje hlavní koncepci uplatněnou v předchozím dílu, a to sled programů ve vazbě na výstavy, ale přenáší zájem na pedagogické rozvedení některých témat ve škole. Práce s tématy propojuje edukační program s dalšími prameny, dotvářejícími kontextové pole. Jsou to texty z oblasti krásné literatury, poezie, dále historické prameny, současný diskurz umění, internetové a jiné encyklopedické zdroje, ale také – a především – výtvarné a autentické výpovědi žáků a studentů. Kniha představuje možnosti vyučování inspirovaného vztahem kulturní a vzdělávací instituce a ukazuje, že návštěvou výstavy a absolvováním programu v muzeu či galerii proces učení nekončí. „Dešifruje“ pedagogické postupy až do úrovně strukturovaných příprav na vyučování a vazeb na Rámcový vzdělávací program, oblast Umění a kultura.

autorky koncepce a textů: Marie Fulková, Lucie Hajdušková, Leonora Kitzbergerová, Vladimíra Sehnalíková
vydavatelé: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, UPM v Praze, 2013
vydání: české s anglickým resumé
formát: 29,6 x 21 cm, měkká vazba
počet stran: 352, reprodukcí: 350
ISBN 978-80-7101-127-9 (UPM)