Modelový dům Arnoštka Roubíčková, Praha 1909—1943

Cena Modelový dům Arnoštka Roubíčková, Praha…

454 Kč

Počet kusů

Dodací lhůta: Skladem
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH
Krejčovský závod Arnoštky Roubíčkové patřil od svého založení v roce 1909 mezi nejvýznamnější pražské módní salony; největší slávu zažil v období stylu art deco ve dvacátých letech, ale kvalitní úroveň a dobrou pověst si zachoval až do svého zániku v době německé okupace. Studie historičky umění Evy Uchalové je založena na archivních materiálech, dobovém tisku i na údajích pamětníků a doplňuje ji bohatá dokumentace tvorby tohoto salonu – fotografie modelů a návrhových kreseb uveřejňovaných v soudobých časopisech i ukázky šatů dochovaných ve sbírce oděvů UPM.
Pro přiblížení dobového kontextu jsou ke studii připojeny vzpomínky Heleny Mautnerové — starší dcery Arnoštky Roubíčkové — vydané jejími dětmi Nelly Urbachovou a Willy Mautnerem ve Washingtonu, D. C., v roce 1996. Přes značný časový odstup od událostí Helenina pohnutého osudu názorně vypovídají o životě v multikulturní Praze v období jejího největšího společenského i kulturního rozmachu, o rozvoji modelového domu i o zakotvení české imigrantky ve Spojených státech amerických. Propojení obou částí publikace nabízí čtenářům plastický obraz příběhu pražské židovské rodiny i možnost hlouběji nahlédnout do historie pražské módní tvorby.

vydavatelé: Karel Kerlický — KANT a UPM
editorka: Eva Uchalová
autoři textů: Eva Uchalová, Helena Mautnerová, Filip Wittlich
vydání: české s anglickým resumé
formát: 21 x 18 cm, měkká vazba
počet stran: 280
počet reprodukcí: cca 80
ISBN 978—80-7101—163-7 (UPM)