Poklady z Egypta. Textilie z českých a moravských sbírek

Cena Poklady z Egypta. Textilie z českých a moravských…

50 Kč

Počet kusů

Dodací lhůta: Skladem
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 10% DPH
Jak se lidé v antice oblékali a jaké textilní materiály používali a jak své oděvy zdobili dokumentuje významná kolekce koptských textilií, uchovávaných v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a dalších českých a moravských sbírkách. Největší množství těchto textilních památek pochází z 3. až 12. století po Kristu. Publikace obsahuje výběr egyptských textilií, které jsou dnes jediným uceleným dokladem o textilní tvorbě starověku, o technologických znalostech tehdejších výrobců tkanin i o výtvarném zpracování textilních vzorů, ale především nám přibližují oděvní kulturu pozdní antiky a raného křesťanství na území bývalé římské říše v širším kontextu řeckořímské kulturní tradice.

text: Nina Bažantová
vydavatel: UPM v Praze, 2000
vydání: česko-anglické
formát, 29 x 22,5 cm, měkká vazba
počet stran: 72, reprodukcí: 74
ISBN 80-7101-044-8