Vojtěch Lanna

Cena Vojtěch Lanna

99,99 Kč

Počet kusů

Dodací lhůta: Skladem
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH
Nejvýznamnější mecenáš a spoluzakladatel Uměleckoprůmyslového musea v Praze Vojtěch svobodný pán Lanna (1836 České Budějovice – 1909 Merano) byl průmyslník, podnikatel ve stavebnictví, sběratel evropského významu a významný dárce řady kulturních institucí. Budoval železniční síť v Čechách a prováděl regulaci řek, zejména Vltavy. Během svého života v Praze shromáždil unikátní sbírku umění a uměleckého řemesla, jejíž významná část je dnes v majetku UPM, kde tvoří kmenovou část muzejních fondů.
Kniha obsahuje životopisnou studii Vojtěcha Lanny, včetně historie firmy Lanna, zpracovanou na pozadí vztahu k Uměleckoprůmyslovému museu. Samostatná kapitola popisuje Lannovo působení ve Společnosti vlasteneckých přátel umění a umělecká díla uložená dnes v Národní galerii v Praze. Jádro publikace tvoří kapitoly věnované jednotlivým oborům uměleckého řemesla (sklo, keramika, kovy, nábytek, textilie) zpracované na základě sbírkového fondu UPM, jež pochází z původní Lannovy sbírky. Autoři se zaměřili na genezi jednotlivých muzejních sbírek a na Lannovu roli v jejich rozšiřování.

texty: Filip Wittlich a kol. kurátorů UPM
vydavatel: UPM v Praze, 1996
vydání: české s anglickým resumé
formát: 28,3 x 21,3 cm, měkká vazba
počet stran: 248, reprodukcí: 150
ISBN: 80-7101-034-0