Ladislav Sutnar

Ladislav Sutnar


Ladislav Sutnar
Ladislav Sutnar
Ladislav Sutnar
Ladislav Sutnar
Ladislav Sutnar
Ladislav Sutnar
Sutnarovu osobnost nejlépe charakterizuje slovo průkopník, protože razil nové cesty myšlení a tvorby a odvážně uskutečňoval to, co dnešní generace považuje za naprostou samozřejmost. 

Svým všestranným talentem se Ladislav Sutnar (1897-1976) začlenil do komunity do moderních evropských designérů a architektů, kteří usilovali o co nejvyšší kvalitu prostředí každodenního života. Šíře jeho tvůrčích i organizačních aktivit je ohromující.

Modernizoval design užitkových předmětů a publikací, hraček a loutek, architektury, výstavnictví, odborného školství a rozhodujícím způsobem ovlivnil životní styl středních vrstev předválečného Československa.