Pavel Janák

Pavel Janák


Pavel Janák
Pavel Janák
Pavel Janák
Vynikající architekt, urbanista, designér a pedagog Pavel Janák (1882–1956) byl vůdčím teoretikem českého kubistického hnutí. Šikmé plochy a krystalické tvary kubismu viděl jako výraz přítomnosti lidské duchovní síly překonávající formativní síly přírody.

Janákova keramika z roku 1911 výrazně ovlivnila tvář českého i evropského Art Deco. Autor i přes praktická omezení, která předmět každodenní potřeby pro umělce-návrháře představuje, dokázal aplikovat svou uměleckou koncepci s citem a elegancí, prozrazující jeho jedinečné schopnosti. Vedle dnes již ikonické krystalické dózy architekt Janák vytvořil i několik dalších dóz, nápojových souprav a kolekci váz.

Janák jako jeden z prvních použil na keramice cikcakový vzor, který se stal v následujících několika desetiletích jedním z dekorativních symbolů své doby.