Vlastislav Hofman

Vlastislav Hofman


Vlastislav Hofman
Vlastislav Hofman
Vlastislav Hofman
Vlastislav Hofman (1884-1964) našel nejlepší prostor k uplatnění svého mimořádného talentu především ve scénografii, výjimečných výsledků však dosáhl také v designu, výtvarném umění a architektuře. 

Po studiích architektury Hofman v roce 1911 jako první navrhl kubistický nábytek. Zároveň se pustil také do návrhů kubistické keramiky a kovových předmětů pro Artěl. Hofmanův soubor nábytku pro sochaře Josefa Mařatku z roku 1912 je svou jemnou hrou zkosených hran a skládané dýhy v rámci až primitivně pojatých celkových tvarů vrcholným dílem českého kubismu v nábytkovém designu.

Hofman zůstal kubismu v jeho expresivní podobě věrný až do poloviny 20. let.